Głównym celem projektu CONCISE jest poznanie związku komunikacji naukowej z ludzkimi przekonaniami, percepcją i wiedzą w zakresie zagadnień naukowych. Aby osiągnąć ten cel, CONCISE przeprowadzi pięć konsultacji obywatelskich w Lizbonie (Portugalii), Walencji (Hiszpanii), Vicenzy (Włoszech), Trnavie (Słowacji) i Łodzi (Polsce), łącznie wśród 500 obywateli. Umożliwi to Konsorcjum CONCISE zebranie opinii z różnych regionów UE, które zapewnią porównywalne i wiarygodne informacje na temat ogólnej percepcji obywateli UE w odniesieniu do czterech „gorących” tematów naszych badań:

  • Szczepionek
  • Podstawowej i alternatywnej medycyny
  • Zmian klimatycznych
  • Bezpieczeństwa żywności

Celem naukowców projektu CONCISE jest głębsze poznanie, jak obywatele rozumieją naukę i zidentyfikowanie obecnych modeli komunikacji naukowej. Konsultacje społeczne ujawnią również wskaźniki, które będą wspierać komunikację naukową. Ponadto pozwolą zrozumieć:

  • Jak obywatele postrzegają komunikację naukową
  • Jakie decyzje są podejmowane przez obywateli w róznych kwestiach, np. w zakresie szczepień
  • Jakie źródła są najczęściej wykorzystywane przez obywateli do uzyskania dostępu do informacji naukowych

Konsorcjum CONCISE składa się z doświadczonych dziennikarzy naukowych, stowarzyszenia hiszpańskich popularyzatorów naukowych, naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin, w tym nauk społecznych i przyrodniczych, a także doświadczonych pedagogów i MŚP.