ConsultationPortugalinPolish_CORRECTED
ConsultationItalyinPolish
ConsultationPolandinPolish
ConsultationSlovakiainPolish
ConsultationSpaininPolish
previous arrow
next arrow

Głównym celem projektu CONCISE jest poznanie wpływu komunikacji naukowej na przekonania, percepcję i wiedzę ludzi na temat zjawisk poznawanych i opisywanych przez naukowców. Aby osiągnąć ten cel, zespół projektowy przeprowadzi pięć konsultacji obywatelskich w Lizbonie (Portugalia), Walencji (Hiszpania), Vicenzie (Włochy), Trnavie (Słowacja) i Łodzi (Polska). Łącznie wypowie się 500 obywateli. Umożliwi to Konsorcjum CONCISE zebranie i porównanie opinii mieszkańców różnych regionów UE na cztery „gorące” tematy badane w projekcie:

  • Szczepionki
  • Podstawowa i alternatywna medycyna
  • Zmiany klimatyczne
  • Bezpieczeństwo żywności

Celem naukowców projektu CONCISE jest głębsze poznanie, jak obywatele rozumieją naukę i zidentyfikowanie obecnych modeli komunikacji naukowej. Mamy nadzieję, że konsultacje społeczne pozwolą zidentyfikować wskaźniki wspierające skuteczność komunikacji naukowej. Ponadto pozwolą zrozumieć:

  • Jak obywatele postrzegają komunikację naukową?
  • Jak podejmują decyzje w kwestiach typu szczepienia?
  • Z jakich źródeł najczęściej korzystają, szukając dostępu do informacji naukowych?

Konsorcjum CONCISE składa się z doświadczonych dziennikarzy naukowych, członków stowarzyszenia hiszpańskich popularyzatorów naukowych, naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin, w tym nauk społecznych i przyrodniczych, a także doświadczonych pedagogów oraz przedstawicieli sektora MŚP.