ConsultationPolandinSlovak
ConsultationItalyinSlovak
ConsultationPortugalinSlovak_CORRECTED
ConsultationSlovakiainSlovak
ConsultationSpaininSlovak
previous arrow
next arrow

Hlavná úloha projektu CONCISE je zistiť akú úlohu zohráva vedecká komunikácia na charakter, presvedčenia, vnímania a poznatkov týkajúcich sa vedeckých poznatkoch. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v rámci CONCISE uskutoční päť verejných konzultácií s občanmi v Lisabone (Portugalsko), Valencii (Španielsko), Vicenze (Taliansko), Trnave (Slovensko) a Lodži (Poľsko) s účasťou celkovo 500 občanov. To umožní tímu projektu CONCISE získať výpovede z odlišných európskych regiónov, ktoré poskytnú porovnateľné a spoľahlivé informácie o vnímajú občanov EÚ o štyroch „horúcich“ témach:

  • Vakcíny
  • Puoužívanie doplnkovej a alternatívnej medicíny
  • Klimatická zmena
  • Bezpečnosť potravín

CONSICE výskumníci chcú získať hlbšie poznatky o verejnom chápaní vedy a identifikovať súčasné modely vedeckej komunikácie. Verejné konzultácie taktiež odhalia indikátory, ktoré pomôžu zlepšiť vedeckú komunikáciu. Takisto umožnia pochopiť:

  • Ako obyvatelia vnímajú vedeckú komunikáciu
  • Ako sa jednotlivci rozhodujú v témach ako je vakcinácia
  • Aké zdroje informácií využívajú na získanie vedeckých informácií

CONCISE konzorcium zahŕňa renomovaných vedeckých novinárov, najrelevantnejšie asociácie Španielskej vedeckej komunikácie, vedcov z odlišných oblastí a disciplín, vrátane spoločenských a prírodných vied, skúsených vyučujúcich a malých a stredných podnikateľov.