Konzultácie s občanmi sa budú konať v piatich krajinách: Portugalsko (Lisabon), Španielsko (Valencia), Taliansko (Vicenza), Slovensko (Trnava) a Poľsko (Lodž). Chceme zapojiť 100 občanov v každej krajine: vybraných dobrovoľníkov a predstaviteľov odlišných sociálnych skupín, s ohľadom na rod, vek, dosiahnuté vzdelanie, etnickú príslušnosť, telesné postihnutie a zamestnanie.

Konzultácie preskúmajú chápanie občanov štyroch vybraných tém: vakcíny, doplnková a alternatívna medicína (CAM), geneticky modifikované organizmy (GMO) a bezpečnosť potravín, a klimatická zmena.

Konzultácie sa uskutočnia medzi septembrom a novembrom 2019. Pilotná konzultácia sa konala v Barcelone v marci 2019.