Przypis RODO: Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/679, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., Konsorcjum Concise informuje, że Twoje dane będą traktowane z zachowaniem poufności i nie będą przekazywane osobom trzecim. Informujemy również o możliwości skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia dostępu i możliwości przenoszenia danych, na warunkach określonych w obowiązującym prawodawstwie, po wcześniejszym skontaktowaniu się z Konsorcjum Concise za pomocą powyższego formularza kontaktowego.